Kontakty

PREDSEDA KLUBU

Miroslav Kozej
členské číslo SZCH 108
Kozmonautov 13/9, 03601 Martin
+421 907 838 903
miro.kozej@gmail.com

 

KONATEĽ KLUBU

Karol Podolinský
členské číslo SZCH 122
Michalská 29, 06001 Kežmarok
+421 905 694 123
karolpodolinsky@zoznam.sk

 

POKLADNÍK

Ján Džurňák
členské číslo 109
ul.Krátka 123/2,05992 Huncovce
+421 907 026 800
ja81@email.cz

 

VÝBOR KLUBU

ČLENOVIA VÝBORU

Jozef Opálka
členské číslo SZCH 111
Terchová 888, 01306
+421 903 510 860
opalka.jozef@zoznam.sk

Ján Bobko
členské číslo SZCH 3
Pribinova Smižany
+421 903  670 628