POSLEDNÁ ROZLÚČKA S MILANOM VÁVROM

Vo veku nedožitých 66 rokov zomrel pán chovateľ Milan Vávra. 
       V nedeľu 23. februára 2020 sa čas navždy zastavil pre pána chovateľa. Vo veku nedožitých 66 rokov nečakane zomrel pán Milan Vávra. Jeho meno sa spája najmä s chovom exotického vtáctva, ktorému sa venoval celý život. Bol posudzovateľ, mnoho volebných období člen a predseda Komisie pre chov exotického vtáctva, člen Predsedníctva Republikovej rady, prednášateľ, venoval sa aj mladým chovateľom.Ale navždy zostane zapísaný ako neúnavný bojovník za práva chovateľov exotov, konkrétne ohrozených a chránených druhov papagájov. Roky niesol svoju kožu na trh v rokovaniach s ministerstvami a inštitúciami, ktoré upravujú problematiku nakladania s ohrozenými živočíchmi známu pod menom Dohovor CITES. Hájil práva slovenských chovateľov tak, aby boli rovnocenní s chovateľmi  vo svete. Šíril osvetu, informoval, prednášal. Nie všetci chovajú exotické vtáctvo, ale chovatelia všetkých zväzových odborností už roky navštevujú pravidelnú Celoštátnu burzu na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Možno nevedia, že za jej zrodom od prvotnej myšlienky až po realizáciu stál pán Vávra. Jeho predstava o dôstojnom mieste pre stretnutia chovateľov sa po náročných rokovaniach s výstaviskom AX Nitra naplnila podpisom zmluvy medzi SZCH a AX v roku 2010. Odvtedy vykonával funkciu garanta a dozoru SZCH a riešil všetky otázky v súvislosti s burzou.      Udržiaval priateľské a korektné vzťahy s chovateľmi v Čechách aj na Morave, kde má jeho meno dobrý zvuk.     

Navždy odišiel dobrý, statočný človek, chovateľ akých nie je veľa. Bude chýbať a veľmi.Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku, zaslúži si to. 

Priatelia sa s ním naposledy rozlúčia 27.februára 2020 o 15,00 v Dome smútku v Moravskom Sv.Jáne.Česť jeho pamiatke.

Miroslav Kozej                                 

Pridaj komentár