Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Forischom

Dňa 21.augusta 2019 vo veku 89 rokov zomrel priateľ ,chovateľ ,funkcionár a publicista Pavol Forisch.

Od roku 1944 bol organizovaný v Spolku pestovateľov a chovateľov čistokrvného domáceho zvieratstva. Celý život zasvätil chovateľstvu , rôznym zastavaným funkciám v organizovanom chovateľstve a tvorbe filmu.

Počas svojho života zastaval viaceré funkcie i v Slovenskom zväze chovateľov a tiež bol pri zakladaní nášho Klubu v Michalovciach.

Od roku 1963 – 2009 bol členom Ústrednej odbornej komisie pre chov vtáctva, v rokoch 1986 – 2009 Predseda zboru posudzovateľov.

V rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako Predseda ÚV SZCH.

Po premiestnení nášho Klubu z Spišskej Novej Vsi v roku 1997 do Bratislavy zastával funkciu Predsedu Klubu chovateľov farebných ,postavových kanárikov a krížencov na Slovensku až do obnovenia jeho činnosti ustanovujúcou členskou schôdzou 7.10.2012 v Trenčianskej Turnej.

Za svoje aktivity bol Pavel Forisch ocenený všetkými vyznamenaniami , ktorými SZCH oceňoval svojich zaslúžilých členov.

Celý svoj život zaznamenal vo vydanej knihe „Roky môjho života“ , ktorú ešte stíchol zaslať najbližším priateľom. Jeden výtlačok s venovaním dostal i náš člen výboru KCHFPKaK na SK Ján Bobko.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola dňa 27.augusta 2019 v bratislavskom Krematóriu. Výbor nášho Klubu zabezpečil na túto udalosť veniec s venovaním a na rozlúčke v Bratislave sa osobné zúčastnili členovia výboru pp.Podolinský Karol a Bobko Ján. C:\Users\HP\Pictures\My Scans\scan0039.jpgPohreb - P.Forisch.jpg

Foto a text : K. Podolinský

Poďakovanie manželky zverejnené v časopise Chovateľ č.9/2019:

Ďakujem bývalým spolupracovníkom ,priateľom a známym môjho manžela PAVLA FORISCHA , ktorí prejavmi úprimnej sústrasti, spomienkami , peknými slovami či účasťou na poslednej rozlúčke a kvetinovými darmi ,pomohli zmierniť náš smútok. S úctou R.Forischová Spracoval : Podolinský Karol

Pridaj komentár